• 70273698
  • zuunmod.city.tov@gmail.com
"ЗӨВ ХАНДЛАГА-ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ" АЯНЫ ДҮН ГАРЧ ЗУУНМОД СУМЫН ЗДТГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛ ТЭРГҮҮН БАЙРАНД ОРЛОО.
"Зөв хандлага-Эерэг нөлөө" аянд Зуунмод сумын "Ёс зүйн зөвлөл"-ийн хамт олон ТЭРГҮҮН байранд шалгарлаа.
Зөвлөлийн хамт олондоо баяр хүргэе.
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХЭМЖЭЭГ САХИН МӨРДҮҮЛЖ, АВИЛГА АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ АЖИЛЛАЯ.
2021-05-21 12:08:33