• 70273698
  • zuunmod.city.tov@gmail.com
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ САЙД Б.МӨНХБААТАР ХОЛБОГДОХ АЛБАН ХААГЧИДТАЙГАА ХАМТ ЗУУНМОД ХОТОД АЖИЛЛАА...
 
 
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ САЙД Б.МӨНХБААТАР ХОЛБОГДОХ АЛБАН ХААГЧИДТАЙГАА ХАМТ ЗУУНМОД ХОТОД АЖИЛЛАА...
Уулзалтын хүрээнд:
2021 оны Зуунмод хотын бүтээн байгуулалт, ажлын тайлантай танилцаж, 2022 оны бүтээн байгуулалт болон дэд бүтцийн асуудлыг хэлэлцэж Баруун-Зуунмод (6-р) баг, Баян хошуу (3-р) багуудыг дэд бүтцэд бүрэн холбох, Усан бассейн, Тээвэрчдийн талбай, Зуунмод голын цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг ажлуудын зураг төсвийг хийж эхлэхээр боллоо.
2021-11-02 00:00:00