• 70273698
  • zuunmod.city.tov@gmail.com
ЗӨВЛӨМЖ

НАМРЫН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДӨР БОЛОН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭХЭЛЖ ХӨЛ ХӨДӨЛГӨӨН ИХСЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН ЗУУНМОД СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИССООС ДАРААХ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ БАЙНА.

 

2021-08-13 19:09:05