Лхагва 6-р сар 20, 2018

 

2017 оны батлагдсан төсөв

2016 оны батлагдсан төсөв

2014 онд батлагдсан төсөв

Холбоосууд

Ажлын байрны захиалга

Утасны жагсаалт

Нэг цонхны үйлчилгээ

Байгууллагууд

Сумдууд

ОНИМТ

Иргэний танхим

Able Cloud system