Даваа 5-р сар 21, 2018
Шуурхай мэдээ
Шуурхай мэдээ...

Төв аймгийн Баян сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, Баянхангай, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны; Архуст, Аргалант, Баян, Баяндэлгэр, Баян-Өнжүүл, Эрдэнэсант сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Баянхангай, Баян-Өнжүүл, Дэлгэрхаан сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч зэрэг сул ажлын байранд Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахаар зарлаж байна.

Зар үзэх

Холбоосууд

Ажлын байрны захиалга

Утасны жагсаалт

Нэг цонхны үйлчилгээ

Байгууллагууд

Сумдууд

ОНИМТ

Иргэний танхим

Able Cloud system